logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
minus Sprawozdania finansowe za 2023 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Mapa strony:

Powiatowy Urząd Pracy
   Dane podstawowe
      Dyrekcja Urzędu
      Zasięg terytorialny
   Struktura organizacyjna
      Godziny urzędowania
      Schemat organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach
   Zakres działalności
      Centrum Aktywizacji Zawodowej
      Wydział Ewidencji i Świadczeń
      Wydział Aktywizacji Rynku Pracy
      Wydział Organizacyjn-Administracyjny
      Wydział Finansowo-Księgowy
      Stanowisko D/S Prawnych
   Deklaracja dostępności

Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
   Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
   Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
   Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
   Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
   Sprawozdania finansowe za 2023 r.

Aktualności
   Obowiązujące akty prawne

Informacje Urzędu
   Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
   OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
   Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
      Rok 2018
      Rok 2019
      Rok 2020
      Rok 2021
      Rok 2022
      Rok 2023
      Rok 2024
   Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
      2013-2014
         Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
      2015-2017
         Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
   EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE

STATYSTYKI RYNKU PRACY
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2006
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
      Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
      Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2007
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
      Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
      Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2008
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
      Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
      Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2009
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
      Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2010
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
      Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
      Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2012
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2013
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2014
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
      Miesięczne sprawozdania o rynku pracy w 2015 r.
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
      Miesięczne sprawozdania o rynku pracy w 2016 r.
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
      Miesięczne sprawozdania o rynku pracy w 2017 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Rok 2024
      Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 stacjonarnych szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Urządu Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na Dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
   Rok 2023
      Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Urządu Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
      Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 rodzajów szkoleń grupowych finansowanych ze środków funduszu pracy przez jednego wykonawcę - rozstrzygnięte.
      Zapytanie ofertowe na zakup 5 licencji Microsoft Office LTSC Standard 2021/ (DG7GMGF0D7FZ:0002) oraz 5 licencji TeamViewer Remote Access na okres 12 miesięcy - rozstrzygniętę
   Rok 2022
      Zapytanie ofertowe na "Zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach" - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Urządu Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
   Rok 2021
      Zapytanie ofertowe na "Zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach" - unieważnione
      Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na "Zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach" - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na "Zakup regałów na dokumenty do pomieszczeń w których mieszczą się archiwa zakładładowe Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach"
   Rok 2020
      Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na "Zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach" - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na "Zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach" - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach" -rozstrzygniętę
      Zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
   Rok 2019
      Zapytanie ofertowe na „Modernizację pomieszczeń sanitarnych i użytkowych wraz z wyposażeniem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach” - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach” - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na „Remont korytarza w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach” - rozstrzygnięte.
      Zapytanie ofertowe na "Wymianę sieci teleinformatycznej w budynku, którym się mieści Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach" - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na zakup: fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na zakup: fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach rostrzygnięte
   Rok 2018
      Zapytanie ofertowe na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach” - rozstrzygnięte.
      Zapytanie ofertowe na "Wykonanie remontu 12 pomieszczeń biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach" - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na "Wykonanie remontu 12 pomieszczeń biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach" - unieważnione
   Rok 2017
      Zapytanie ofertowe na "Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy PUP w Kozienicach - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na "Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy PUP w Kozienicach” - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na "Remont pomieszczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach" - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na "Remont 7 pomieszczeń biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
   Rok 2015
      Zapytanie ofertowe na "zorganiz. i przeprow. szkolenia grup. finansowanego ze środków FP w zakresie: „Księgowość komputerowa” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kozienicach
      Archiwum
         Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzie szkol. grupowego w zakresie „ABC przedsiębiorczości” dla 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach
         Zapytanie ofertowe na zorg. i przepr. szkolenia grup. o nazwie kurs podstawowy w zakresie: „Spawanie metodą MAG/135 i TIG/141” dla 10 osób bezrobotnych zarejestr. w PUP Kozienicach
   Rok 2013
      Archiwum
         Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie „ABC przedsiębiorczości”
   Rok 2012
      Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - swiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach
      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach
   Rok 2010
      Archiwum
         Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech szkoleń
         zorganizowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń
         zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkoleń
   Rok 2009
      Archiwum
         "Kurs obsługi komputera od podstaw"
         Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach ponizej 206 000 euro rok 2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 3/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 4/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 5/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 6/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 7/2009
            ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 8/2009
            ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 9/2009
            ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 10/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 11/2009
            ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 12
            ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 13/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 14/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 15/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 16/2009
   Rok 2008
      Archiwum
         Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach ponizej 206 000 euro rok 2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2008
            Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu nr 2/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 3/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 4/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 5/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 6/2008
            Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu nr 7/2008
            Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu nr 8/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 9/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 10/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie nr 11/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 12/2008

Publikacje
   INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
      lata 1991 - 2003
   INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
   INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
   Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2007 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2008 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2009 roku
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2009 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2010 roku
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2010 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2011 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2011 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - szkoły 2011 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2012 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - szkoły 2012 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2013 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - szkoły 2013 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za II półrocze 2014 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2015 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 r.

INNE
   Ogłoszenia
      Ogłoszenia o wolnych stanowiskach
      Inne informacje
   Rejestry i ewidencje
      Oświadczenia majątkowe
      Informacje nieudostępnione
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
      Jak przeglądać BIP
   Lista referencyjna

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner