logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
minus Sprawozdania finansowe za 2023 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
minus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
   minus Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   minus Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


 

Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy w 2011

 

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
I Bezrobotni zarejestrowani 2425 

552 

275 

441 

232 

316 

631 

w tym kobiety

1265 

276  137  186  99 

132 

280
z prawem do zasiłku 278 

68 

30 

43 

23 

37 

47 
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia 519  102 

68 

131 

56 

91 

187 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

28 

4

Długotrwale bezrobotne 1329

310 

143 

226 

116 

171 

390 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 239 

55 

22 

43 

14 

32

65

Powyżej 50 roku życia 557 

127 

53 

74 

59 

59 

128 

Bez kwalifikacji zawodowych 624 

154 

71  149 

96 

79 

213 

Bez doświadczenia zawodowego

684 

168 

102 

159 

67  129 

239 

Bez wykształcenia średniego

1360 

349 

155  291  173 

185 

460 

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

127 

33 

10 

18 

30 

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

22 

10 

Niepełnosprawni 70 

13 

 

 

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
II Bezrobotni zarejestrowani 2485  567 

285 

453 

237 

327  652 
w tym kobiety

1284 

285  145  191         101  136  288 
z prawem do zasiłku 277 

62 

30  41  24 

35 

55 
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia 523  106  71  134  57  88 

192 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż. 26 

Długotrwale bezrobotne 1381 

322 

149  228  121  176 

415 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 237  56  24  43  15  32 

65 

Powyżej 50 roku życia 577  128  52  79  62 

59 

133 

Bez kwalifikacji zawodowych 640  160  74  152  101  83 

227 

Bez doświadczenia zawodowego 711 

173 

109  164  73  132 

247 

Bez wykształcenia średniego 1398 

356 

155  297  177  195 

476 

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 129  34  10  19 

31 

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 22  10 

Niepełnosprawni 71  14 

 10

 

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
III Bezrobotni zarejestrowani 2519 566 

289 

443 

224 

324  648 
w tym kobiety

1319

290  152  189  95  135  291 
z prawem do zasiłku 274

59 

28  46  21 

28 

61 
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia 537 97  74  131  55  84 

182 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż. 37 

11 

Długotrwale bezrobotne 1411

331 

153  231  117  175 

411 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 256  58  28  46  15  34 

71 

Powyżej 50 roku życia 572  128  55  78  58 

63 

135 

Bez kwalifikacji zawodowych 676 165  82  157  102  87 

227 

Bez doświadczenia zawodowego 737 

170 

111  168  69  130 

237 

Bez wykształcenia średniego 1406

358 

162  294  169  195 

470 

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 135  35  11  21 

30 

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 25  10 

Niepełnosprawni 75 13 

11 

 

 

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
IV Bezrobotni zarejestrowani 2398 530 

284 

432 

216 

328  630 
w tym kobiety

1246

270 146  178  93  143  281 
z prawem do zasiłku 245 

46

30  41  21 

31 

55 
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia 509  90 70  119  52  86 

174 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż. 36 

10

Długotrwale bezrobotne 1352 

329

152  232  117  178 

417 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 229  55 29  41  15  33 

70 

Powyżej 50 roku życia 552  117 54  72  58 

64 

130 

Bez kwalifikacji zawodowych 640  152 78  152  97  92 

225 

Bez doświadczenia zawodowego 706

152

108  161  68  126 

232 

Bez wykształcenia średniego 1302 

336

159  284  162  199 

456 

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 123  34 10  21  11 

30 

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 22  8

Niepełnosprawni 73 12  5

12 

 

 

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
V Bezrobotni zarejestrowani 2297 520 

281 

425 

219 

317  621
w tym kobiety

1185

267  140  178  100  141  274
z prawem do zasiłku 220 

39 

28  42  18 

31 

60
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia 468 85  67  118  57  81 

163

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż. 31 

6

Długotrwale bezrobotne 1329

329 

153  240  118  178 

415

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 227  28  41  16  32 

67 

Powyżej 50 roku życia 538  118  54  72  55 

63 

131

Bez kwalifikacji zawodowych 617  142  78  149  98  92 

229

Bez doświadczenia zawodowego 681

151 

110  158  70  123 

225

Bez wykształcenia średniego 1253

326 

159  280  161  197 

445

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 120  33  22  10  12 

30

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 23 

5

Niepełnosprawni 76  11 

11 

 

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
VI Bezrobotni zarejestrowani 2162  494 

260 

411 

200 

303  602 
w tym kobiety

1141 

251  131  178  92  140  265 
z prawem do zasiłku 208 

37 

28  42  17 

28 

61 
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia 423 79  60  115  51  75 

152 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż. 18 

Długotrwale bezrobotne 2679

319 

149  237  113  178 

399 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 215  59  24  39  16  34 

66 

Powyżej 50 roku życia 525  122  54  69  53 

60 

127 

Bez kwalifikacji zawodowych 564  134  78  141  94  87 

224 

Bez doświadczenia zawodowego 624

140 

96  152  64  116 

216 

Bez wykształcenia średniego 1190

316 

150  273  147  186 

432 

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 118  34  23 14 

28 

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 25 

Niepełnosprawni 71  11 

 

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
VII Bezrobotni zarejestrowani 2158 502 

267 

414 

204 

300  603 
w tym kobiety

1147

253  136  180  93  145  264 
z prawem do zasiłku 192

40 

25  35  17 

20 

56 
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia 417 77 61  114  51  75 

152 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż. 15

Długotrwale bezrobotne 1296

329 

158  254  115  180 

400 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 219 53  26  38  19  35 

67 

Powyżej 50 roku życia 528 124  58  70  50 

60 

127 

Bez kwalifikacji zawodowych 575 131  81  142  97  89 

224 

Bez doświadczenia zawodowego 619

140 

96  149  65  116 

219 

Bez wykształcenia średniego 1190

315 

156  273  150  181 

434 

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 124 30  23  10  15 

27 

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 27 10 

Niepełnosprawni 71

 

 

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
VIII Bezrobotni zarejestrowani 2102 502 

242 

409 

189 

282  587 
w tym kobiety

1134

257 

123 

182  85  131  257 
z prawem do zasiłku 192 

44 

22  35  18 

21 

50 
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia 392  77  55  113  42  68 

146 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż. 13 

Długotrwale bezrobotne 1281

333 

158  257  115  170 

389 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 211 55  26  39  21  33 

65 

Powyżej 50 roku życia 522  123  55  70  50 

56 

128 

Bez kwalifikacji zawodowych 569  130  74  145  91  85 

214 

Bez doświadczenia zawodowego 588

140 

87  144  62  100 

211 

Bez wykształcenia średniego 1159 

313 

142  271  142  167 

420 

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 114 32  23  10  13 

27 

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 28 

Niepełnosprawni 69  10 

10 

 

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów

IX

Bezrobotni zarejestrowani 2114  501

252 

414 

198 

276  606 
w tym kobiety

1149

261 129  187  90  129  262 
z prawem do zasiłku 191 

38

23  31  23 

16 

51 
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia 416 86 62  124  47  71 

159 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż. 12 

6

Długotrwale bezrobotne 1297

329

157  269  114  177 

386 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 205  52

29 

41  22  33 

65 

Powyżej 50 roku życia 507 120 56  70  52 

53 

131 

Bez kwalifikacji zawodowych 579 139 77  155  96  81 

229 

Bez doświadczenia zawodowego 604 

148

93  159  65  104 

223 

Bez wykształcenia średniego 1173

318

145  274  149  160 

435 

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 120  32 11  23  11  11 

25 

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 28  8

2  

Niepełnosprawni 69 9

11 

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
X Bezrobotni zarejestrowani 2127  496

259 

413 

211 

262  496 
w tym kobiety

1167 

255 133  176  95  124  255 
z prawem do zasiłku 193 

41 

25  31  21 

11 

41 
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia 424  83 63 121  53  64 

83 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż. 12 

6

Długotrwale bezrobotne 1312 

332

153  267  121  177 

332 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 209 51 29  40  22  32 

51 

Powyżej 50 roku życia 517  124 55  71  54 

52 

124 

Bez kwalifikacji zawodowych 591  136 74  163  101  83 

136 

Bez doświadczenia zawodowego 602 

145

96  160  69  96 

145 

Bez wykształcenia średniego 1187 

312

148  272  159  154 

312 

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 122  32 11  22  10  10 

32 

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 28  11

11 

Niepełnosprawni 67  10

10 

 

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
XI Bezrobotni zarejestrowani 2177  506 

261 

413

221 

259  641 
w tym kobiety

1215 

259  140  178 95  120  281 
z prawem do zasiłku 230 

48 

26  32  26 

17 

60 
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia 439 83  63  121 56  57 

169 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż. 18

2

Długotrwale bezrobotne 1322 

329 

152  263 126  173 

405 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 216  52  30  40 24  30 

64 

Powyżej 50 roku życia 524  124  56  72 58 

54 

141 

Bez kwalifikacji zawodowych 599  136  77  166 111  81 

243 

Bez doświadczenia zawodowego 617 

149 

95  160 65  91 

229 

Bez wykształcenia średniego 1200 

318 

148  274 167  154 

471 

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 126  34  11  20 11  12 

25 

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 26  11 

6

Niepełnosprawni

68  11  6  5

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
XII Bezrobotni zarejestrowani 2365 524

277

423

231

289 658
w tym kobiety

1302

267 144 181 95 132 286
z prawem do zasiłku 265

55

32 37 27

27

67
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia 459 84 71 118 58 66

176

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż. 21

6

5 37

0

2

3

Długotrwale bezrobotne 1454 333 157 272 132 183

412

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 254 54 32 42 24 34

65

Powyżej 50 roku życia 563 132 59 76 63

62

143

Bez kwalifikacji zawodowych 643 141 79 171 117 89

246

Bez doświadczenia zawodowego 665

148

101 162 71 106

232

Bez wykształcenia średniego 1302

333

157 280 179 172

481

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 134 34 13 20 10 13

27

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 28 10 2 6 3 5 9
Niepełnosprawni 77 11 7 6 5 6 11

Ilość odwiedzin: 4346
Nazwa dokumentu: Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Anita Chołaj
Osoba, która odpowiada za treść: Anita Chołaj
Osoba, która wprowadzała dane: Anita Chołaj
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13 09:25:19
Data udostępnienia informacji: 2006-02-13 09:25:19
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-19 14:18:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner