logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
minus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
   minus Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2012
   minus Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


  Ogólna liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2012 r.


 

Wybrane kategorie bezrobotnych w rozbiciu na poszczególne miesiące w 2012 roku

 

Wyszczególnienie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Bezrobotni zarej.

ogółem

4964 

 5112

5106 

4883 

4595 

4412 

4384 

4443 

 4475

 4513

4728 

4937

kobiety

 2492

 2557

2543 

2420 

2296
 

2194 

2179 

2220 

 2209

 2238

2317 

2442
 

w tym z prawem do zasiłku

578 

 602

618 

582 

 525

514 

476 

472 

 431

466 

469
 

508

zamieszkali na wsi

3589 

 3685

3685 

3538 

 3332

3221 

3222
 

3272 

3291
 

260 

 3512

3666

zarejestrowani ogółem 

485 

 371

372 

277 

 286

311 

 383

390 

 442

443 

 556

602
 

wyłączeni z ewidencji ogółem

288 

 223

378 

500 

 574

494 

 411

331 

 410

405 

341
 

393

w tym

podjęcia pracy

133 

 112

198 

231 

 197

165 

 143

154 

 165

165
 

 180

175

subsydiownej

45 

35 

23 

10 

24 

 19

20 

19

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

do 25 roku życia

1070 

1097 

1093 

 1062

979 

 895

894 

918 

966 

980 

1041 

1078

Które ukończyły szkołę wyż. do 27 roku życia

 41

46 

46 

 44

35 

 24

14 

31 

20 

30 

33 

40

Długotrwale bezrobotne

3011 

3104 

3087 

 2969

2830 

 2725

2694 

2707 

2766
 

2775 

2868
 

3012

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

 522

535 

544 

 

 509

479 

 464

456 

 460

454 

452 

 479

532

Powyżej 50 roku życia

1137 

1147 

1169 

 1103

1076 

 1062

1066
 

 1072

1065 

1074 

1101
 

1167

Bez kwalifikacji zawodowych

1536 

1601 

1609 

 1545

 1466

1399 

 1432

1458 

1471 

 1488

 1571

1630

bez doświadczenia zawodowego

1509 

1528 

 1513

 1437

 1370

1306 

 1318

1347 

1380 

 1371

 1440

1491

bez wykształcenia średnieniego

3051 

3148 

 3158

 2991

 2824

2740 

 2722

2732 

2755 

 2790

 2928

3065

 Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

267 

272 

 273

 250

 230

 214

 214

 217

210 

 210

 222

247

 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

68 

70 

70

 72

 67

 68

 62

 68

68 

 70

 76

72

 Niepełnosprawni

118 

115 

 131

122 

112 

 112

 111

 117

115 

 

 108

 106

113

 

Ilość odwiedzin: 19606
Nazwa dokumentu: Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2012
Osoba, która wytworzyła informację: Anita Chołaj
Osoba, która odpowiada za treść: Anita Chołaj
Osoba, która wprowadzała dane: Anita Chołaj
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13 09:12:54
Data udostępnienia informacji: 2006-02-13 09:12:54
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-27 13:44:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner