logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
minus Sprawozdania finansowe za 2023 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
minus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
   minus Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2014
   minus Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


  Ogólna liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2014 r.


 

Wybrane kategorie bezrobotnych w rozbiciu na poszczególne miesiące w 2014 roku

 

Wyszczególnienie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Bezrobotni zarej.

ogółem

5283 5255 5093 4728 4429 4185 4162 4089 4060 3953 4096 4218

kobiety

2568 2546 2467 2259 2134 2037 2060 2053 2039 1977 2084 2162

w tym z prawem do zasiłku

486 476 421 394 373 345 315 311 289 295 314 337

zamieszkali na wsi

3946 3910 3803 3524 3309 3129 3108 3047 3057 2976 3054 3128

zarejestrowani ogółem

526 350 361 333 271 251 369 315 438 409 505 721

wyłączeni z ewidencji ogółem

217 378 523 698 570 495 392 388 467 516 362 599

w tym

podjęcia pracy

141 171 199 255 198 179 161 147 222 218 184 343

subsydiownej

3 17 27 51 15 22 14 10 23 20 22 18
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

do 25 roku życia

1075 1051 999 879 774 698 707 688 731 709 692 754

Które ukończyły szkołę wyż. do 27 roku życia

52 48 41 35 28 20 17 23 26 24 23 26

Długotrwale bezrobotne

3339 3341 3290 3100 2965 2846 2829 2784 2782 2706 2820 2835

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

573 588 584 533 516 506 509 519 517 520 555 559

Powyżej 50 roku życia

1269 1262 1264 1176 1140 1102 1106 1091 1066 1040 1084 1099

Bez kwalifikacji zawodowych

1726 1721 1683 1519 1443 1371 1349 1329 1350 1320 1367 1421

bez doświadczenia zawodowego

1593 1581 1513 1374 1264 1198 1180 1151 1188 1164 1195 1252

bez wykształcenia średnieniego

3155 3158 3059 2827 2670 2527 2491 2434 2410 2362 2461 2499
 Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 301 301 298 274 257 248 245 247 233 232 255 268
 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 89 87 91 89 87 85 83 81 80 79 79 82
 Niepełnosprawni 128 128 127 121 118 113 108 113 111 108 116 126

 

Ilość odwiedzin: 21900
Nazwa dokumentu: Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Anita Chołaj
Osoba, która odpowiada za treść: Anita Chołaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13 09:12:54
Data udostępnienia informacji: 2006-02-13 09:12:54
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-09 14:07:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner