logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
minus Sprawozdania finansowe za 2023 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
minus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
   minus Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2007
   minus Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   minus Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
   minus Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Struktura osób bezrobotnych w 2007 roku według:

Wieku

Wyszczególnienie

Wiek

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

I kw.

Bezrobotni ogółem

1087

1397 

857 

1167 

308 

w tym

kobiety

584 

817 

472 

604 

93 

II kw.

Bezrobotni ogółem

 897

1217 

733 

1050 

286 

w tym

kobiety

513 

746 

401 

565 

92 

III kw.

Bezrobotni ogółem

767
 

1110

681 

967
 

276 

w tym

kobiety

434
 

713 

376
 

533 

93 

IV kw.

Bezrobotni ogółem

 807

1151 

 734 

 1001

302 

w tym

kobiety

 439

701 

395 

555 

107 

 

Stażu pracy

Wyszczególnienie

staż pracy ogółem

do1 roku

1-5

5-10

10-20

20-30

I kw.

Bezrobotni ogółem

406

875

691

803

484

w tym

kobiety

245 

431 

355 

461 

190 

II kw.

Bezrobotni ogółem

356 

734 

607 

718 

417 

w tym

kobiety

217 

372 

320 

423 

175 

III kw.

Bezrobotni ogółem

337 

674 

546 

637 

383 

w tym

kobiety

205 

358 

298 

380 

162 

IV kw.

Bezrobotni ogółem

      362

741 

559 

693 

388 

w tym

kobiety

    215

366 

303 

401 

163 

 

 

Czasu pozostawania bez pracy

Wyszczególnienie

Wiek

do 1m-ca

od 1-3

od 3-6

od6-12

od12-24

pow.24

Ikw.

Bezrobotni ogółem

190 

618 

767 

667 

822 

1797 

w tym

kobiety

90 

280 

374 

338 

415 

1073 

IIkw.

Bezrobotni ogółem

270 

404 

476 

737 

674 

1674 

w tym

kobiety

143 

195 

242 

400 

325 

1012 

IIIkw.

Bezrobotni ogółem

366 

482 

355 

552 

577 

1533 

w tym

kobiety

176 

262 

171 

307 

315 

918 

IVkw.

Bezrobotni ogółem

    462


 

688 

478 

409 

531 

1479 

w tym

kobiety

    182

348 

260
 

 220

308 

879 

Wykształcenia

Wyszczególnienie

Wykształcenie

wyższe

policealni i średnie zawodowe

średnie ogólnoktał.

zasadnicze zawodwoe

gimnazj. i poniżej

Ikw.

Bezrobotni ogółem

218 

988 

357 

1677 

1621 

w tym

kobiety

162 

689 

283 

843 

593 

IIkw.

Bezrobotni ogółem

 197

878 

314 

1439 

1407 

w tym

kobiety

141 

631 

251 

748 

546 

IIIkw.

Bezrobotni ogółem

195 

801 

303 

1268 

1278 

w tym

kobiety

143 

571 

224 

684 

527 

IVkw.

Bezrobotni ogółem

   210

814 

333 

1330 

1360 

w tym

kobiety

155 556  248  699            539

Ilość odwiedzin: 23134
Nazwa dokumentu: Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Spytek Andrzej
Osoba, która odpowiada za treść: Spytek Andrzej
Osoba, która wprowadzała dane: Anita Chołaj
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13 09:20:43
Data udostępnienia informacji: 2006-02-13 09:20:43
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-11 11:40:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner