logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
minus Sprawozdania finansowe za 2023 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
minus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
   minus Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2007
   minus Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   minus Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
   minus Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy w 2007

 

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

I

Bezrobotni zarejestrowani

2485 

579 

 280

452 

 241

361 

708 

w tym

kobiety

1432 

302 

 149

209 

 94

181 

325 

z prawem do zasiłku

257 

43 

 23

39 

 21

23 

60 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

514 

105 

 71

142 

 58

115 

167 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

26 

 4

 2 

 0

Długotrwale bezrobotne

1619 

424 

 188

311 

 164

258 

509 

Powyżej 50 roku życia

508 

115 

 45

 67

 51

42 

136 

Bez kwalifikacji zawod.

601 

153 

 79

163

 117

100 

252 

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

57 

12 

 3

6

 3

10 

Niepełnosprawni

56 

 3

3

 3

11 

 

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

II

Bezrobotni zarejestrowani

2444 

560 

282 

445 

 249

355 

722 

w tym

kobiety

1417 

289 

141 

204 

 96

176 

328 

z prawem do zasiłku

258 

42 

25 

43 

 22

21 

58 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

501 

92 

77 

139 

 62

115 

184 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

22 

 0

Długotrwale bezrobotne

1594 

409 

186 

298 

 166

252 

514 

Powyżej 50 roku życia

506 

113 

46 

64 

 52

40 

138 

Bez kwalifikacji zawod.

596 

149 

78 

169 

 121

100 

260 

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

59 

11 

 3

10 

Niepełnosprawni

54 

 3

 

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

III

Bezrobotni zarejestrowani

2328 

552 

 283

 420

 247

337 

694 

w tym

kobiety

 1372

291 

 142

 189

 89

168 

319 

z prawem do zasiłku

 229

36 

 24

 42

 21

18 

53 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

 462

95 

 71

 124

 64

105 

166 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

 17

 5

 2

 0

Długotrwale bezrobotne

 1535

405 

 187

 286

 168

241 

511 

Powyżej 50 roku życia

 494

113 

 44

 63

 53

40 

139 

Bez kwalifikacji zawod.

 576

147 

 77

 155

 119

92 

252 

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

 56

13 

 3

 7

 3

10 

11 

Niepełnosprawni

 47

 3

 3

 3

 

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

IV

Bezrobotni zarejestrowani

2162

547

 275

405

 234

324 

638

w tym

kobiety

 1289

291

 138

 182

 81

158 

297

z prawem do zasiłku

 204

40

 23

 35

24

23 

42

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

 420

99

66

 125

 63

93 

145

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

 17

2

 4

 1

 0

2

Długotrwale bezrobotne

 1450

398

 177

 282

 159

235 

476

Powyżej 50 roku życia

 466

113

 45

 60

 49

40 

138

Bez kwalifikacji zawod.

 542

147

 74

 151

 112

89 

245

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

 55

12

 4

 7

 3

10 

9

Niepełnosprawni

 41

9

 3

 3

4

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

V

Bezrobotni zarejestrowani

2070

518

 243

389

230

301 

642

w tym

kobiety

 1260

286

 124

 177

 80

152 

305

z prawem do zasiłku

 195

34

 20

 39

21

22 

38

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

 382

91

55

 118

 60

79 

159

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

 19

3

 2

 1

 0

2

Długotrwale bezrobotne

 1394

379

 157

 271

155

222 

466

Powyżej 50 roku życia

 463

108

 44

 58

 50

36 

136

Bez kwalifikacji zawod.

 516

141

 70

 144

 110

77 

246

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

 50

13

 4

 8

 4

7

Niepełnosprawni

 41

9

 3

 3

4

8

 

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

VI

Bezrobotni zarejestrowani

1975 

508 

238 

393 

208 

296 

617 

w tym

kobiety

1217 

275 

128 

183 

72 

153 

289 

z prawem do zasiłku

192 

30 

21 

30 

18 

17 

39 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

376 

84 

49 

124 

50 

75 

139 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

14 

Długotrwale bezrobotne

1322 

376 

155 

275 

144 

213 

456 

Powyżej 50 roku życia

458 

111 

42 

55 

49 

34 

134 

Bez kwalifikacji zawod.

509 

141 

63 

147 

93 

79 

227 

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

48 

11 

Niepełnosprawni

43 

 

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

VII

Bezrobotni zarejestrowani

1896 

493 

241 

371 

 207

280 

629 

w tym

kobiety

1182 

269 

120 

183 

 74

142 

305 

z prawem do zasiłku

177 

27 

23 

31 

 23

18 

38 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

350 

90 

57 

114 

 51

72 

154 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

17 

 0

Długotrwale bezrobotne

1262 

362 

150 

257 

 139

198 

457 

Powyżej 50 roku życia

446 

104 

40 

57 

 52

32 

134 

Bez kwalifikacji zawod.

467 

144 

68 

142 

 92

72 

228 

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

46 

11 

 4

Niepełnosprawni

38 

 4

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

VIII

Bezrobotni zarejestrowani

1825 

500 

243 

356 

 205

 257

595 

w tym

kobiety

1149 

272 

124 

175 

 74

 131

303 

z prawem do zasiłku

163 

29 

23 

26 

 28

 17

32 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

310 

85 

56 

107 

 49

 69

138 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

17 

 0

 2

Długotrwale bezrobotne

1216 

368 

154 

239 

 141

 180

445 

Powyżej 50 roku życia

444 

106 

39 

57 

 50

 31

132 

Bez kwalifikacji zawod.

459 

145 

68 

140 

 93

 71

226 

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

51 

11 

 4

 6

Niepełnosprawni

32 

 4

 2

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

IX

Bezrobotni zarejestrowani

1771 

454 

231 

340 

203 

263 

583 

w tym

kobiety

1123 

245 

121 

161 

79 

133 

287 

z prawem do zasiłku

163 

29 

20 

24 

30 

15 

27 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

294 

70 

52 

100 

43 

76 

132 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

12 

Długotrwale bezrobotne

1175 

342 

145 

228 

140 

184 

440 

Powyżej 50 roku życia

428 

96 

35 

58 

55 

28 

128 

Bez kwalifikacji zawod.

455 

131 

60 

134 

93 

69 

225 

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

52 

12 

10 

Niepełnosprawni

30 

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

X

Bezrobotni zarejestrowani

1798 

453 

235 

315 

192 

254 

453 

w tym

kobiety

1134 

254 

125 

141 

71 

133 

254 

z prawem do zasiłku

168 

28 

18 

19 

25 

13 

28 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

312 

68 

55 

92 

39 

78 

68 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

18 

Długotrwale bezrobotne

1187 

335 

147 

223 

131 

180 

335 

Powyżej 50 roku życia

430 

92 

34 

60 

56 

30 

92 

Bez kwalifikacji zawod.

468 

128 

62 

127 

90 

70 

128 

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

48 

10 

10 

Niepełnosprawni

30 

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

XI

Bezrobotni zarejestrowani

1745 

454 

237 

327 

201 

251 

582 

w tym

kobiety

1098 

247 

122 

147 

74 

132 

280 

z prawem do zasiłku

150 

29 

15 

23 

26 

11 

40 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

286 

60 

51 

92 

38 

73 

125 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

20 

Długotrwale bezrobotne

1174 

334 

152 

230 

139 

178 

421 

Powyżej 50 roku życia

425 

103 

40 

63 

59 

30 

129 

Bez kwalifikacji zawod.

457 

131 

64 

136 

98 

69 

224 

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

46 

11 

12 

Niepełnosprawni

34 

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

XII

Bezrobotni zarejestrowani

1907 

478 

248 

332 

207 

282 

593 

w tym

kobiety

1184 

257 

121 

146 

70 

141 

278 

z prawem do zasiłku

158 

37 

18 

23 

26 

17 

39 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

327 

71 

57 

92 

40 

87 

133 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

22 

Długotrwale bezrobotne

1280 

343 

161 

234 

147 

193 

425 

Powyżej 50 roku życia

456 

110 

41 

62 

58 

34 

128 

Bez kwalifikacji zawod.

490 

137 

70 

132 

99 

79 

229 

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

49 

11 

15 

Niepełnosprawni

50 

Ilość odwiedzin: 23119
Nazwa dokumentu: Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Spytek Andrzej
Osoba, która odpowiada za treść: Spytek Andrzej
Osoba, która wprowadzała dane: Anita Chołaj
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13 09:25:19
Data udostępnienia informacji: 2006-02-13 09:25:19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-17 15:17:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner