logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
minus Sprawozdania finansowe za 2023 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
minus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
   minus Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2010
   minus Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   minus Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Ogólna liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2010 r.


 

Wybrane kategorie bezrobotnych w rozbiciu na poszczególne miesiące w 2010 roku

Wyszczególnienie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Bezrobotni zarej.

ogółem

4660 

 4763

4787 

4474 

 4381

4125 

 4037

4032 

 3959

 4010

4131 

4575 

kobiety

 2214

 2257

 2284

 2105

2053
 

 1994

 1994

 2027

 1926

 1945

 2001

2226
 

w tym z prawem do zasiłku

609 

617 

 597

 529

 507

 462

394

 369

335

 347

390
 

 444

zamieszkali na wsi

3333 

3404 

 3432

 3217

 3147

 2953

2897
 

 2914

2896
 

 2937

 3020

3330
 

zarejestrowani ogółem 

537 

351 

 344

 359

 364

 334

 394

 381

 513

 585

503
 

751
 

wyłączeni z ewidencji ogółem

266 

248 

 320

 672

 457

 590

 482

 386

 586

534
 

382
 

307
 

wtym

podjęcia pracy

82 

109 

 127

 208

 214

198
 

 189

 113

178
 

233
 

 136

179
 

subsydiownej

 10

 58  47

 34

 33

 16

 33

 78

 21

 28

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

do 25 roku życia

1049 

1059 

 1090

 980

 960

899
 

 905

 919

899 

 900

 938

 1079

Które ukończyły szkołę wyż. do 27 roku życia

 53

58 

 61

 48

 37

 21

 14

 32

 36

 33

 36

44 

Długotrwale bezrobotne

2464 

2515 

 2531

 2410

 2369

 2280

 2275

 2285

2273
 

 2344

2356
 

2547
 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

 479

482 

 482

 448

 432

 424

 427

 429

 412

 430

 441

 477

Powyżej 50 roku życia

974 

986 

 984

 942

 946

 920

909
 

 893

 889

 877

900
 

 999

Bez kwalifikacji zawodowych

1375 

1413 

 1406

 1296

 1284

 1218

 1188

 1171

 1162

 1156

 1188

 1305

bez doświadczenia zawodowego

1456 

1483 

 1506

 1382

 1353

 1279

 1276

 1319

 1279

 1278

 1311

 1463

bez wykształcenia średnieniego

2934 

2971 

 2959

 2781

 2717

 2539

 2458

 2434

2445
 

 2470

 2541

 2813

 Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

245 

247 

 240  220  219  202  198  200  192  198  196  218
 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

33 

33 

 32  33  36  31  37  38  41  44  48  54
 Niepełnosprawni

128 

125 

 120  111 105   101  102  99  100  103  99 106 

Ilość odwiedzin: 23934
Nazwa dokumentu: Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2010
Osoba, która wytworzyła informację: Anita Chołaj
Osoba, która odpowiada za treść: Anita Chołaj
Osoba, która wprowadzała dane: Anita Chołaj
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13 09:12:54
Data udostępnienia informacji: 2006-02-13 09:12:54
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-21 12:35:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner