logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
minus Sprawozdania finansowe za 2023 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
minus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
   minus Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2010
   minus Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   minus Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Struktura osób bezrobotnych w 2010 roku według:

Wieku

Wyszczególnienie

Wiek

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

I kw.

Bezrobotni ogółem

1090 

1395 

849 

1003 

382 

w tym

kobiety

485 

736

444 

486 

133 

II kw.

Bezrobotni ogółem

899 

1197 

733 

850 

362 

w tym

kobiety

408 

652 

379 

419 

136 

III kw.

Bezrobotni ogółem

899 

1148 

685 

777 

361 

w tym

kobiety

423 

623 

344 

396 

140 

IV kw.

Bezrobotni ogółem

1079 

1299 

843 

854 

401 

w tym

kobiety

515 

698 

435 

429 

149 

 Stażu pracy

 

Wyszczególnienie

staż pracy ogółem

do1 roku

1-5

5-10

10-20

20-30

I kw.

Bezrobotni ogółem

574 

1026 

661 

762 

433 

w tym

kobiety

298 

460 

295 

388 

165 

II kw.

Bezrobotni ogółem

499 

890 

559 

647 

397 

w tym

kobiety

260 

410 

255 

326 

158 

III kw.

Bezrobotni ogółem

485 

855 

518 

588 

374 

w tym

kobiety

267 

387 

240 

298 

153 

IV kw.

Bezrobotni ogółem

577

1022 

601 

674 

414 

w tym

kobiety

304 

484 

273 

336 

157 

 

 Czasu pozostawania bez pracy

Wyszczególnienie

czas pozostawania bez pracy w miesiącach

do 1m-ca

od 1-3

od 3-6

od6-12

od12-24

pow.24

Iw.

Bezrobotni ogółem

300 

784 

1077 

874 

794 

958 

w tym

kobiety

 128

321 

525 

409 

370 

531 

IIkw.

Bezrobotni ogółem

 313

 516

650 

1020 

715 

911 

w tym

kobiety

161 

245 

270 

490 

329 

499 

IIIkw.

Bezrobotni ogółem

472 

521 

493 

834 

739 

900 

w tym

kobiety

204 

231 

255 

401 

350 

485 

IVkw.

Bezrobotni ogółem

 579

966 

670 

651 

795 

914 

w tym

kobiety

267 

473 

285 

321 

404 

476 

Wykształcenia

 

Wyszczególnienie

Wykształcenie

wyższe

policealni i średnie zawodowe

średnie ogólnoktał.

zasadnicze zawodwoe

gimnazj. i poniżej

Ikw.

Bezrobotni ogółem

378 

949 

501 

1476 

1483 

w tym

kobiety

258 

558 

303 

679 

486 

IIkw.

Bezrobotni ogółem

315 

796 

475 

1268 

1271 

w tym

kobiety

220 

642 

431 

1268 

1271 

IIIkw.

Bezrobotni ogółem

322  767 

425 

1206 

1239 

w tym

kobiety

224 

453 

280 

545 

424 

IVkw.

Bezrobotni ogółem

385 

878 

499 

1440 

1373 

w tym

kobiety

285  508  319  645  469 

 

Ilość odwiedzin: 16918
Nazwa dokumentu: Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Anita Chołaj
Osoba, która odpowiada za treść: Anita Chołaj
Osoba, która wprowadzała dane: Anita Chołaj
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13 09:20:43
Data udostępnienia informacji: 2006-02-13 09:20:43
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-13 13:47:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner