logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres działalności
   minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
   minus Wydział Ewidencji i Świadczeń
   minus Wydział Aktywizacji Rynku Pracy
   minus Wydział Organizacyjn-Administracyjny
   minus Wydział Finansowo-Księgowy
   minus Stanowisko D/S Prawnych
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
minus Sprawozdania finansowe za 2023 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


 

1.      Opracowywanie i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych oraz innych funduszy celowych.
2.      Gromadzenie informacji dotyczących dostępnych źródeł finansowania projektów/programów na rzecz aktywizacji bezrobotnych, szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz prowadzenia badań i analiz lokalnego rynku pracy.
3.      Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych.
4.      Przygotowywanie, koordynacja, monitorowanie, rozliczanie finansowe i rzeczowe, promocja oraz ocena rezultatów projektów/programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych.
5.      Współpraca z partnerami rynku pracy przy realizacji projektów na rzecz rozwoju rynku pracy.
6.      Organizowanie partnerstwa lokalnego, w tym spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujących inicjatywy rynku pracy.
7.      Opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia.
8.      Opracowywanie okresowego biuletynu o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz bieżące jego upublicznianie.
9.      Aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej PUP w zakresie informacji o lokalnym bezrobociu oraz realizowanych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych.
10. Przygotowanie dokumentacji związanej z organizacją prac interwencyjnych, robót publicznych, staży.
a.       Koordynacja rozpatrywania wniosków .
b.      Przygotowywanie umów na podstawie zweryfikowanych wniosków.
11. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczenia pracodawców, organizujących prace interwencyjne, roboty publiczne oraz staże.
12. Prowadzenie wykazów pracodawców, z którymi zawarte zostały umowy na w/w formy i nadzorowanie ich prawidłowej realizacji..
13. Przygotowywanie i rozliczanie umów dotyczących refundowania poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego a takżekontrola merytoryczna wniosków pracodawców ubiegających się o tę refundację.
14. Dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu oraz dokonywanie zwrotu  kosztów zakwaterowania w miejscu odbywania stażu osobie podejmującej staż poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez PUP.

Ilość odwiedzin: 26007
Nazwa dokumentu: Wydział Aktywizacji Rynku Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-03-09 12:16:18
Data udostępnienia informacji: 2005-03-09 12:16:18
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-20 14:03:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner