logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres działalności
   minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
   minus Wydział Ewidencji i Świadczeń
   minus Wydział Aktywizacji Rynku Pracy
   minus Wydział Organizacyjn-Administracyjny
   minus Wydział Finansowo-Księgowy
   minus Stanowisko D/S Prawnych
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Do zakresu podstawowych zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy
w szczególności :
 1. Planowanie środków budżetowych i środków Funduszu Pracy.
 2. Kontrola dyscypliny budżetowej, wydatków z Funduszu Pracy.
 3. Rozliczanie i ewidencjonowanie na kontach syntetycznych i analitycznych operacji budżetowych /jednostki/, operacji finansowanych  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Pracy, oraz innych funduszy celowych.
 4. Prowadzenie kasy wydatków i dochodów budżetu, FP w układzie klasyfikacji budżetowej.
 5. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych i finansowych oraz obsługa rozrachunków 
  z kontrahentami.
 6. Sporządzenie list wypłat wszystkich należności pracowniczych wynikających ze stosunku pracy   oraz z tytułu umów cywilno-prawnych.
 7. Sporządzanie i naliczanie list wypłat wszelkich świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom zgodnie z dyspozycjami.
 8. Dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych pracowników oraz zatrudnionych w ramach umów cywilno- prawnych w szczególności obsługa programu PŁATNIK ( sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, korygujących, obowiązujących raportów przekazywanych do ZUS i dla pracowników) z uwzględnieniem przekazu elektronicznego do ZUS.
 9. Dokonywanie zbiorczych rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie indywidualnych informacji podatkowych pracowników i zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych.
 10. Obsługa kasowa budżetu, Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych funduszy celowych.
 11. Gospodarka finansowo – księgowa środkami EFS i innymi funduszami strukturalnymi w zakresie;
a)      kontroli wydatków,
b)      rozliczania i ewidencjonowania na kontach syntetycznych i analitycznych
                  wszystkich operacji finansowych.
11. Prowadzenie spraw w zakresie egzekwowania należności z nakazów komorniczych i sądowych.
12. Współdziałanie z bankami /zakładanie rachunków bankowych/.
13. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
14. Współpraca z komórkami merytorycznymi Urzędu.
15. Sporządzanie dla osób bezrobotnych deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS.

 

Ilość odwiedzin: 6550
Nazwa dokumentu: Wydział Finansowo-Księgowy
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Kulig
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-03-14 12:34:37
Data udostępnienia informacji: 2005-03-14 12:34:37
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-20 14:04:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner