logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
minus Sprawozdania finansowe za 2023 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
   minus Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2006
   minus Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   minus Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
   minus Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Ogólna liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2006 r.


 

Wybrane kategorie bezrobotnych w rozbiciu na poszczególne miesiące w 2006 roku

Wyszczególnienie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Bezrobotni zarej.

ogółem

5694

5710

5663

5443

5663

5087

4915 

4921 

4933
 

4878 

 4911

4983 

kobiety

2894

2890 2846

2769

2846
 

2693

2618 

2642 

 2649

2603 

2593 

2617
 

w tym z prawem do zasiłku

  638

 635

583

505

583
 

426

390
 

411
 

385

393

440
 

428

zamieszkali na wsi

4048

4034

4010

3869

4010

3621

3529
 

3571
 

3601
 

3567
 

3601 

3624
 

zarejestrowani ogółem 

531

364

306

289

306
 

339
 

 387

 387

420
 


479 

487
 

338
 

wyrejestrowani ogółem

273

348

353

509

353
 

494
 

349
 

381
 

408
 


534 

454
 

266
 

wtym

podjęcia pracy

120

136

165

296

165

221
 

200

 182

218
 

206
 

138
 

124
 

subsydiownej

21

6

11

53

11

51

 20

10
 

 11

22 

 13

8
 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

do 25 roku życia

1444

1407

1368

1318

1368

1254
 

1170
 

1184
 

1220
 

1183
 

1141
 

1147
 

Które ukończyły szkołę wyż. do 27 roku życia

65

64

62

55

62
 

34

 40

 58

 62

52 

47 

45
 

Długotrwale bezrobotne

3674

3708

3707

3595

3707
 

3406
 

3311
 

3298
 


 3321

3339
 

3328
 

3393
 

Powyżej 50 roku życia

930

939

957

931

957
 

893
 

883
 

877
 

879
 

886
 


 913

930 

Bez kwalifikacji zawodowych

1500

1502

1508

1458

1508
 

1402
 

1343
 

 1361

1401
 

686
 

1436
 

1449 

Samotnie wychow. co najmniej jedno dzieco do 7 roku życia

126

124

123

118

123
 

111
 

110
 

112
 

 109


94 

101
 


99 

niepełnosprawni

83

89

95

86

95

85

 82

 80

 76

37 

78 

79 

liczba ofert pracy

54

91

88

189

88

121

135
 

 49

108
 

 93

76

31

Ilość odwiedzin: 15004
Nazwa dokumentu: Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2006
Osoba, która wytworzyła informację: Spytek Andrzej
Osoba, która odpowiada za treść: Spytek Andrzej
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13 09:12:54
Data udostępnienia informacji: 2006-02-13 09:12:54
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-22 13:44:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner