logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
   minus Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2006
   minus Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   minus Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
   minus Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy w 2006

 

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

I

Bezrobotni zarejestrowani

2868

613

340

448

222

384

794

w tym

kobiety

1577

304

165

196

99

182

370

z prawem do zasiłku

358

61

42

39

24

39

67

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

673

128

94

144

51

122

217

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

40

7

5

5

2

4

3

Długotrwale bezrobotne

1814

420

203

301

146

259

519

Powyżej 50 roku życia

498

107

50

60

48

50

120

Bez kwalifikacji zawod.

656

147

82

146

95

105

262

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

81

14

4

10

2

6

10

Niepełnosprawni

56

8

3

3

3

3

8

 

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

II

Bezrobotni zarejestrowani

2921

614

331

430

245

381

788

w tym

kobiety

1594

307

161

187

100

173

368

z prawem do zasiłku

356

67

39

33

31

36

73

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

678

127

85

132

62

116

207

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

39

7

5

6

1

3

3

Długotrwale bezrobotne

1846

423

202

291

160

267

518

Powyżej 50 roku życia

507

109

49

57

45

49

122

Bez kwalifikacji zawod.

671

146

83

141

100

99

261

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

80

14

4

9

1

6

10

Niepełnosprawni

58

8

5

3

2

3

10

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

III

Bezrobotni zarejestrowani

2868

614

325

438

245

385

788

w tym

kobiety

1557

303

158

190

99

174

365

z prawem do zasiłku

323

64

32

31

33

33

67

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

654

119

84

132

61

118

200

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

37

6

4

6

2

3

4

Długotrwale bezrobotne

1828

431

197

299

154

270

528

Powyżej 50 roku życia

508

116

49

59

47

50

128

Bez kwalifikacji zawod.

671

146

81

148

100

101

261

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

77

15

4

9

1

6

11

Niepełnosprawni

62

8

5

4

3

3

10

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

IV

Bezrobotni zarejestrowani

2710

604

321

437

238

380

753

w tym

kobiety

1487

303

159

193

99

175

353

z prawem do zasiłku

274

57

28

35

27

29

55

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

619

122

83

132

57

116

189

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

34

4

4

5

2

1

5

Długotrwale bezrobotne

1748

426

197

291

152

265

516

Powyżej 50 roku życia

494

114

45

58

47

46

127

Bez kwalifikacji zawod.

632

147

79

150

97

104

249

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

73

14

4

9

1

6

11

Niepełnosprawni

55

8

4

4

3

3

9

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

V

Bezrobotni zarejestrowani

2596

573

314

447

233

355

724

w tym

kobiety

1462

297

151

208

98

163

337

z prawem do zasiłku

261

58

25

42

27

22

44

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

578

107

83

141

59

107

188

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

33

7

3

5

3

0

6

Długotrwale bezrobotne

1690

411

190

292

149

255

501

Powyżej 50 roku życia

490

111

41

56

45

41

128

Bez kwalifikacji zawod.

608

143

79

160

97

96

252

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

64

13

4

10

2

6

12

Niepełnosprawni

60

7

5

4

3

3

9

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

VI

Bezrobotni zarejestrowani

2487

578

289

454

223

348

708

w tym

kobiety

1449

297

142

214

96

163

332

z prawem do zasiłku

239

47

18

39

24

13

46

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

588

110

72

144

54

105

181

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

18

4

1

4

3

0

4

Długotrwale bezrobotne

1630

411

184

291

144

252

494

Powyżej 50 roku życia

471

110

39

57

46

42

128

Bez kwalifikacji zawod.

592

144

71

154

93

95

253

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

65

13

3

9

3

6

12

Niepełnosprawni

52

8

5

4

3

4

9

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

VII

Bezrobotni zarejestrowani

2383

573

271

452

223

351

663

w tym

kobiety

1396

290

133

215

96

171

314

z prawem do zasiłku

215

48

16

35

24

13

39

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

535

101

65

145

54

111

162

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

23

5

1

5

3

1

3

Długotrwale bezrobotne

1586

400

168

286

144

253

472

Powyżej 50 roku życia

458

109

39

55

46

45

129

Bez kwalifikacji zawod.

561

142

64

143

93

92

246

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

64

12

4

9

3

8

11

Niepełnosprawni

52

8

4

3

3

4

8

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

VIII

Bezrobotni zarejestrowani

2333

578

278

476

227

344

685

w tym

kobiety

1388

301

134

227

100

165

327

z prawem do zasiłku

219

47

17

40

24

15

49

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

525

104

68

160

54

106

167

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

35

 6

3

5

2

2

5

Długotrwale bezrobotne

1545

393

179

291

151

248

491

Powyżej 50 roku życia

446

112

41

55

48

43

132

Bez kwalifikacji zawod.

537

152

66

153

103

93

257

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

68

10

4

9

2

8

11

Niepełnosprawni

50

9

3

3

3

4

8

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

IX

Bezrobotni zarejestrowani

2312

606

295

433

232

349

706

w tym

kobiety

1375

317

144

207

99

167

339

z prawem do zasiłku

203

49

19

31

22

16

45

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

537

116

81

136

59

108

183

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

35

 8

6

3

2

3

5

Długotrwale bezrobotne

1530

411

184

286

160

251

502

Powyżej 50 roku życia

442

116

44

56

48

42

132

Bez kwalifikacji zawod.

552

166

77

140

109

96

262

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

69

11

3

7

2

8

9

Niepełnosprawni

46

10

4

3

3

2

8

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

X

Bezrobotni zarejestrowani

2270 

605 

269 

454 

224 

350 

 

706 

w tym

kobiety

1352 

315 

133 

205 

94 

175 

 

329 

z prawem do zasiłku

206 

50 

21 

28 

23 

53 

 

 12

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

507 

 115

60 

 150  61

111 

 

 179

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

 29  8  3  2  1  5  4

Długotrwale bezrobotne

 1525  413  173  302  156

260 

 

510 

Powyżej 50 roku życia

 445  117

45 

 

59 

 

47 

39 

 

134 

Bez kwalifikacji zawod.

 550  163

76 

 

150 

 

106 

96 

 

264 

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

 

59 

11 

 3  7  2  8
 

Niepełnosprawni

 

47 

 5  3  3  2
 

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

XI

Bezrobotni zarejestrowani

2291 

591 

265 

455 

243 

341 

725 

w tym

kobiety

1341 

311 

 132

205 

98 

177 

329 

z prawem do zasiłku

242 

52 

 18

29 

24 

19 

56 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

471 

 112

 60

 144  62

108 

184 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

 23  11  2  3  0  5  3

Długotrwale bezrobotne

 1505  412  179  305  161

248 

518 

Powyżej 50 roku życia

 466  118

46 

61 

49 

38 

135 

Bez kwalifikacji zawod.

 565  160

76 

160 

117 

92 

266 

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

59 

11 

 3  7  3  9

Niepełnosprawni

47 

 4  3  2  2
 

12 

 

Miesiąc

Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice

Garbatka Letnisko

Sieciechów

Magnuszew

Grabów n/Pilicą

Gniewoszów

Głowaczów

XII

Bezrobotni zarejestrowani

2364 

585 

266 

458 

244 

361 

705 

w tym

kobiety

1372 

304 

136 

204 

97 

181 

323 

z prawem do zasiłku

233 

46 

20 

31 

23 

23 

52 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

490 

 107

61 

 145  58

118 

168 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

 20  10  3  4  0  6  2

Długotrwale bezrobotne

 1557  418  180  312  163

254 

509 

Powyżej 50 roku życia

 476  117

47 

66 

50 

39 

135 

Bez kwalifikacji zawod.

 578  157

74 

165 

122 

99 

253 

Samotnie wych. co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

58 

12 

 3  6  3  9

Niepełnosprawni

49 

 3  3  3  2

12 

Ilość odwiedzin: 31752
Nazwa dokumentu: Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Spytek Andrzej
Osoba, która odpowiada za treść: Spytek Andrzej
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13 09:25:19
Data udostępnienia informacji: 2006-02-13 09:25:19
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-22 13:45:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner