logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
minus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
   minus Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2008
   minus Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   minus Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
   minus Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Ogólna liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2008 r.


 

Wybrane kategorie bezrobotnych w rozbiciu na poszczególne miesiące w 2008 roku

Wyszczególnienie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Bezrobotni zarej.

ogółem

 4043

 4017

 3909

3827 

 3671

 3543

 3580

3580 

 3497

3359 

3477 

3683 

kobiety

 2177

 2163

 2127

2069 

1998
 

 1942

 2010

2045 

 1932

1857 

 1870

1957
 

w tym z prawem do zasiłku

 390

375

 351

366 

361

 364

405
 

413 

195
 

 467

511
 

 592

zamieszkali na wsi

2898 

 2876

 2820

2786 

2667 

 2577

2612
 

2615
 

2547
 

2454
 

 2511

2663
 

zarejestrowani ogółem 

381 

 301

 303

379 

317 

268
 

 453

318 

434
 

390
 

454
 

447
 

wyrejestrowani ogółem

385 

 327

 411

461 

473 

396

416

318
 

517 

528
 

336
 

241
 

wtym

podjęcia pracy

166 

 179

169 

208 

205 

170
 

 154

 94

201
 


197 

53
 

90
 

subsydiownej

15 

10
 

 26     72

 22

 17

10
 

 22

26 

 6

9
 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

do 25 roku życia

773 

750 

736 

739 

 719

 695
 

719
 

728
 

723 

655
 

681
 

707
 

Które ukończyły szkołę wyż. do 27 roku życia

34 

44 

42 

40 

 36

 24

 19

31

35 

22 

 40

 38

Długotrwale bezrobotne

2749 

2704 

2633 

2526 

2410
 

 2321

 2286

2272
 

2184
 

2123 

2132
 

2212
 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

 680

684 

519 

495 

473
 

462
 

465 

479

455
 

451 

454
 

 479

Powyżej 50 roku życia

889 

892 

900 

875 

836

821
 

808
 

 782

758
 

751 

765
 

 812

Bez kwalifikacji zawodowych

1204 

1220 

1188 

1161 

 1121

1091
 

 1065

1047

 1008

 965

1019
 

1084

 

bez doświadczenia zawodowego

1462 

1452 

1300 

1268 

1226

 1204

 1250

 1262

 1207

1109 

 1154

 1196

bez wykształcenia średnieniego

2701 

2694 

2604 

 2538

2393

 2286

 2255

 2237

2202
 

 2141

 2226

 2381

 Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

207 

213 

 215  208  187  179  181  197  186  177  183  211
 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

22 

25 

 25  26  22  20  17  16  16  16  15  16
 Niepełnosprawni

82 

77 

 82  72  76  76  77  70  67  72  76  86

Ilość odwiedzin: 39166
Nazwa dokumentu: Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2008
Osoba, która wytworzyła informację: Anita Chołaj
Osoba, która odpowiada za treść: Anita Chołaj
Osoba, która wprowadzała dane: Anita Chołaj
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13 09:12:54
Data udostępnienia informacji: 2006-02-13 09:12:54
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-10 10:43:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner