logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
minus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
   minus Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2008
   minus Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   minus Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
   minus Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Struktura osób bezrobotnych w 2008 roku według:

Wieku

Wyszczególnienie

Wiek

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

I kw.

Bezrobotni ogółem

736 

1141 

670 

982 

317 

w tym

kobiety

431 

685 

362 

529 

120 

II kw.

Bezrobotni ogółem

695 

1034 

584 

881 

297 

w tym

kobiety

422 

611 

319 

475 

115 

III kw.

Bezrobotni ogółem

723

1031 

585 

836 

278 

w tym

kobiety

433

624 

318 

445 

112 

IV kw.

Bezrobotni ogółem

707 

 1094

632 

903 

295 

w tym

kobiety

384 

644 

355 

474 

100 

 Stażu pracy

Wyszczególnienie

staż pracy ogółem

do1 roku

1-5

5-10

10-20

20-30

I kw.

Bezrobotni ogółem

 381

714 

545 

686 

384 

w tym

kobiety

230 

357 

291 

395 

151 

II kw.

Bezrobotni ogółem

344 

625 

513 

601 

54 

w tym

kobiety

195 

312 

268 

347 

138 

III kw.

Bezrobotni ogółem

364 

646 

510 

563 

332 

w tym

kobiety

213 

331 

270 

307 

137 

IV kw.

Bezrobotni ogółem

388    

689 

546 

633 

352 

w tym

kobiety

226 

343 

277 

340 

132 

 Czasu pozostawania bez pracy

Wyszczególnienie

czas pozostawania bez pracy w miesiącach

do 1m-ca

od 1-3

od 3-6

od6-12

od12-24

pow.24

Iw.

Bezrobotni ogółem

281 

517 

739 

474 

465 

1433 

w tym

kobiety

147 

236 

354 

279 

258 

853 

IIkw.

Bezrobotni ogółem

241 

449 

479 

669 

400 

1305 

w tym

kobiety

133 

229 

228 

358 

233 

761 

IIIkw.

Bezrobotni ogółem

385 

504 

399 

607 

404 

1198 

w tym

kobiety

175 

280 

215 

307 

240 

715 

IVkw.

Bezrobotni ogółem

384 

687 

509 

543 

455 

1105 

w tym

kobiety

184 

353 

247 

272 

255 

646 

Wykształcenia

Wyszczególnienie

Wykształcenie

wyższe

policealni i średnie zawodowe

średnie ogólnoktał.

zasadnicze zawodwoe

gimnazj. i poniżej

Ikw.

Bezrobotni ogółem

208 

767 

330 

1281 

1323 

w tym

kobiety

150 

541 

253 

661 

522 

IIkw.

Bezrobotni ogółem

185 

734 

338 

1118 

1168 

w tym

kobiety

134 

514 

258 

588 

448 

IIIkw.

Bezrobotni ogółem

219 

724 

352 

1121 

1081 

w tym

kobiety

172 

504 

263 

566 

427 

IVkw.

Bezrobotni ogółem

223   

740 

339 

1187 

1194 

w tym

kobiety

158  500  244  591  464 

Ilość odwiedzin: 24980
Nazwa dokumentu: Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Anita Chołaj
Osoba, która odpowiada za treść: Anita Chołaj
Osoba, która wprowadzała dane: Anita Chołaj
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13 09:20:43
Data udostępnienia informacji: 2006-02-13 09:20:43
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-16 12:18:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner