logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
minus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
   minus Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2008
   minus Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   minus Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
   minus Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy w 2008

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
I Bezrobotni zarejestrowani 1935 

 481

 240

 334

 196

 274

 585

w tym kobiety

1187 

 256

 118

 144

 68

 133

 273

z prawem do zasiłku

197 

 48

 25

 29

 26

 21

 44

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia

321 

 69

 53

 90

 39

 75

 126

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

20 

 3

 2

 3

 0

 4

 2

Długotrwale bezrobotne

1271

 338

 150

 235

 138

 192

 427

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

351 

 77

 43

 48

 25

 50

 87

Powyżej 50 roku życia

464

 105

 40

 63

 49

 37

 131

Bez kwalifikacji zawodowych

487

 132

 65

 128

 89

 76

 227

Bez doświadczenia zawodowego

598 

 147

 104

 143

 78

 130

 262

Bez wykształcenia średniego

1146 

 327

 152

 262

 167

 174

 473

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

110 

 22

 13

 16

 9

 7

 30

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

9

 3

 3

 1

 2

 1

 3

Niepełnosprawni

54

 8

 4

 3

 3

 3

 7

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
II Bezrobotni zarejestrowani

1931 

 470

 240

 323

 196

 281

 576

w tym kobiety

1160

 254

 126

 147

 69

 136

 271

z prawem do zasiłku

195

 49

 23

 23

 22

 19

 44

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia

 318

 67

 51

 85

 42

 76

 111

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

25

 4

 3

 2

 0

 4

 6

Długotrwale bezrobotne

1253

 331

 153

 226

 135

 193

 413

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

351

 77

 47

 47

 25

 49

 88

Powyżej 50 roku życia

469

 105

 41

 61

 47

 37

 132

Bez kwalifikacji zawodowych

498

 125

 69

 130

 86

 83

229

Bez doświadczenia zawodowego

592

 142

 105

142

 84

 134

253

Bez wykształcenia średniego

1151

 320

150

256

 165

 183

 469

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

108

 27

15

16

 11

 7

 29

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

11

 2

3

1

 3

 1

4

Niepełnosprawni

49

 8

4

3

 3

3

7

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
III Bezrobotni zarejestrowani

1866 

 475

 236

 306

 182

 284

 560

w tym kobiety

1139

 257

 130

 140

 67

135

 259

z prawem do zasiłku

176

49

20

23

20

20

40

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia

 317

 73

 49

 78

 38

 73

 108

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

23

 5

 4

 2

 0

2

 6

Długotrwale bezrobotne

1218

 328

 151

 211

124

 197

 404

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

344

 77

 50

 49

 25

 50

 85

Powyżej 50 roku życia

475

109

 44

 57

 46

38

 131

Bez kwalifikacji zawodowych

484

 124

 66

 121

 82

83

228

Bez doświadczenia zawodowego

517

 136

 96

122

 69

 129

231

Bez wykształcenia średniego

1112

315

145

239

152

186

455

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

109

26

15

16

12

7

30

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

11

2

3

1

3

1

4

Niepełnosprawni

53

9

3

3

3

3

8

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
IV Bezrobotni zarejestrowani

1769 

497 

236

307

179

270

569

w tym kobiety

1073

276 

125

 136

 67

129

 263

z prawem do zasiłku

183

54 

 20

25

20 

19

 45

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia

306 

82

 51

83

34 

68

 115

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

22 

7

4

1

0

1

5

Długotrwale bezrobotne

1136

321 

 150

 209

118

 189

 403

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

232

55 

 34

 39

19

 42

 74

Powyżej 50 roku życia

454

104

 49

 54

48

35

 131

Bez kwalifikacji zawodowych

456

 127

 69

 123

 79

78

229

Bez doświadczenia zawodowego

487

 148

94

121

65

 119

234

Bez wykształcenia średniego

1046

318

148

234

154

177

461

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

93

31

18

16

 11

10

29

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

11

3

3

1

1

4

Niepełnosprawni

 46

8

3

1

2

9

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
V Bezrobotni zarejestrowani

1702 

456 

226

311

164 

 258

554

w tym kobiety

1040

259 

121

 141

58 

127

 252

z prawem do zasiłku

178

54 

 20

27

17 

21

 44

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia

302

74

 55

82

26

66

 114

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

22 

4

 2

1

 1

6

Długotrwale bezrobotne

1076

294 

 143

 209

114

 181

 393

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

218

54 

 34

 39

16

 40

 72

Powyżej 50 roku życia

441

95

 39

 49

 45

35

 132

Bez kwalifikacji zawodowych

452

118 

 67

 125

75

70

 214

Bez doświadczenia zawodowego

471

141 

97

121

61 

 113

222

Bez wykształcenia średniego

973

291

143

235

143

167

441

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

82

26

14

17

 11

10

27

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

9

3

1

1

 3

1

 4

Niepełnosprawni

53 

8

2

1

 3

1

8

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
VI Bezrobotni zarejestrowani

1639

440

211

291

167

245

550

w tym kobiety

1005

225

115

138

60

119

250

z prawem do zasiłku

179

55

16

 29

18

23

44

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia

303

68

50

 72

28

59

115

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

16

2

 0

1

0

0

5

Długotrwale bezrobotne

1035

291

137

193

112

172

381

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

215

51

34

 38

16

39

69

Powyżej 50 roku życia

431

93

37

51

45

33

 131

Bez kwalifikacji zawodowych

452

116

 59

 112

75

68

 209

Bez doświadczenia zawodowego

477

136

 90

114

63

102

222

Bez wykształcenia średniego

927

278

131

214

143

161

432

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

77

23

 13

18

12

 10

26

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

7

3

1

1

3

1

4

Niepełnosprawni

52

9

 2

1

3

1

8

 
Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
VII Bezrobotni zarejestrowani

1644

452

210

294

164

270

546 

w tym kobiety

1028

262

116

144

60 

145

255

z prawem do zasiłku

197

62 

20 

 30

17 

 26

 53

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia

309

70

43 

 78

34 

 70

115

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

12 

 0

 0

 5

Długotrwale bezrobotne

1012

289

135

191

106

181

372

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

210

55

30

41

15

47

67

Powyżej 50 roku życia

420

95

40

48

40 

 34

131

Bez kwalifikacji zawodowych

433

118

56

 112

74 

 72

 200

Bez doświadczenia zawodowego

486

139

 87

127

68 

117

226

Bez wykształcenia średniego

912

278

131

212

136

172

414

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

76

 26

 14

19

11 

 10

25

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

 6

2

 1

 1

 1

 3

Niepełnosprawni

53

 2

 1

 1

 8

 
Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
VIII Bezrobotni zarejestrowani

1646

462

208

290

163

263

548 

w tym kobiety

1037

276 

118

149

58 

144

263

z prawem do zasiłku

202

63 

 18

28 

19

 27

 56

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia

303

77

45

77 

33

71 

122

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

17 

 0

 4

Długotrwale bezrobotne

1007

287

135

187

106

176

375

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

218

61 

29

44

14

46

67

Powyżej 50 roku życia

411

92 

38

44

38 

30 

129

Bez kwalifikacji zawodowych

431

117

58

 102

72 

67

 200

Bez doświadczenia zawodowego

495

149

 87

125

61 

116

229

Bez wykształcenia średniego

 908

282

126

208

131

170

412

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

86 

26 

 15

 23

12 

 10

 25

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

 1

 1

 1

 3

Niepełnosprawni

47

 2

 2

 1

 7

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
IX Bezrobotni zarejestrowani

1643

457

195

274 

143

 256

529

w tym kobiety

990 

 261

109

135

49

136

252

z prawem do zasiłku

232

67 

 21

25

17

27

61 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia

308

77

 38

74

30 

68

128

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

25

7

 0

0

0

1

 2

Długotrwale bezrobotne

968

280

130

183

98

175

350

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

198

57

27

 46

14 

46

67

Powyżej 50 roku życia

402

92

34

 42

34

32

122

Bez kwalifikacji zawodowych

415

112

53

 97

60

 68

 201

Bez doświadczenia zawodowego

476

143

76

 120

50

119

223

Bez wykształcenia średniego

917 

280

116

206

118

163

402

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

81

24 

 14

 21

12

11

23

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

1

 2

3

1

 2

Niepełnosprawni

44

9

 2

 2

2

 1

 7

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
X Bezrobotni zarejestrowani

1577

428

189 

273 

140

235

517

w tym kobiety

941 

251

103

138

51 

 125

248

z prawem do zasiłku

254

65

 20

 28

17 

22 

61

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia

261

 67

39

 73

24 

69

122

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

16 

 2

 0

 0

0

Długotrwale bezrobotne

949

280

 126

175

97

161

335

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

196

56

27

47

14

 43

68

Powyżej 50 roku życia

404

84

35

43

35 

 28

 122

Bez kwalifikacji zawodowych

386

104

56

96

60

66

 197

Bez doświadczenia zawodowego

416

127

70

114

49

116

217

Bez wykształcenia średniego

898

264

120

205

117

144

393

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

68 

26

 14

20

13 

 9

 27

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

6

2

 1

 1

 1

2

Niepełnosprawni

46

2

 2

2

9

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
XI Bezrobotni zarejestrowani

1645 

441 

200 

284 

148 

246 

513 

w tym kobiety

940 

257 

109 

139 

52 

124 

249 

z prawem do zasiłku

271 

66 

24 

28 

24 

29 

69 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia

277 

75 

39 

76 

25 

69 

121 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

24 

Długotrwale bezrobotne

954 

291 

129 

178 

95 

155 

331 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

196 

59 

26 

47 

17 

41 

68 

Powyżej 50 roku życia

409 

85 

38 

43 

41 

32 

117 

Bez kwalifikacji zawodowych

408 

113 

61 

100 

65 

72 

201 

Bez doświadczenia zawodowego

446 

132 

72 

117 

48 

119 

220 

Bez wykształcenia średniego

942 

274 

123 

216 

127 

156 

389 

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

71 

26 

12 

19 

14 

33 

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

Niepełnosprawni

49 

11 

 

 

Miesiąc Wyszczególnienie

Gmina

Kozienice Garbatka Letnisko Sieciechów Magnuszew Grabów n/Pilicą Gniewoszów Głowaczów
XII Bezrobotni zarejestrowani

1753 

458 

221 

 309

159 

260 

523 

w tym kobiety

997 

260 

115 

 147

57 

125 

256 

z prawem do zasiłku  299

77 

30 

 41

28 

41 

76 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia

286 

73 

43 

 87

29 

68 

121 

Które ukończyły szk. wyższą do 27 roku ż.

23 

 1

Długotrwale bezrobotne

1011 

295 

129 

 184

99 

156 

338 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

220 

58 

30 

 46

18 

40 

67 

Powyżej 50 roku życia

436 

86 

40 

 51

42 

39 

118 

Bez kwalifikacji zawodowych

443 

120 

68 

 114

65 

74 

200 

Bez doświadczenia zawodowego

474 

132 

87 

 124

49 

115 

215 

Bez wykształcenia średniego

1033 

283 

139 

 228

136 

169 

393 

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

95 

27 

14 

 19

14 

33 

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

 1

Niepełnosprawni

57 

 2

12 

Ilość odwiedzin: 18545
Nazwa dokumentu: Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Anita Chołaj
Osoba, która odpowiada za treść: Anita Chołaj
Osoba, która wprowadzała dane: Anita Chołaj
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13 09:25:19
Data udostępnienia informacji: 2006-02-13 09:25:19
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-16 10:58:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner