logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
minus Sprawozdania finansowe za 2023 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
minus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
   minus Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2009
   minus Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   minus Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Ogólna liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2009 r.


 

Wybrane kategorie bezrobotnych w rozbiciu na poszczególne miesiące w 2009 roku

Wyszczególnienie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Bezrobotni zarej.

ogółem

3887 

 3984

 4099

3995 

 3924

3759 

 3819

3807 

 3913

4064 

4217 

4389 

kobiety

 1983

 1969

 2014

 1897

1878
 

 1824

 1856

 1872

 1936

 2006

 2068

2139
 

w tym z prawem do zasiłku

 642

 687

 723

 699

 699

 645

656
 

 617

547
 

 552

588
 

604 

zamieszkali na wsi

 2786

 2851

 2925

 2853

 2810

 2675

2740
 

2747
 

2850
 

2936
 

 3035


3156 

zarejestrowani ogółem 

 482

 361

 404

 410

 317

 327

 490

 413

498
 

586
 

478
 


474 

wyłączeni z ewidencji ogółem

 278

 264

 289

 514

 388

 492

 430

425

392 

435
 

325
 

302
 

wtym

podjęcia pracy

 69

 76

 117

 199

 162

181
 

 136

 133

153
 

169
 

111
 

100
 

subsydiownej

 3

 1

 7

 40  45

 39

 26

 24

 14

 20

 22

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

do 25 roku życia

 745

 751

790 

789 

794 

751
 

780 

 783

 892

 952

964
 

964 

Które ukończyły szkołę wyż. do 27 roku życia

 44

 38

44 

 45

 41

 29

 27

 32

 41

 48

 47

44 

Długotrwale bezrobotne

2247 

 2246

2278 

 2208

2153
 

 2104

 2094

2079

2091
 

 2150

2246
 

2353
 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

475 

 469

476 

 439

 416

 410

 409

 406

414

 426

437
 

 475

Powyżej 50 roku życia

850 

 859

878 

 858

 830

796
 

816
 

 822

811 

 831

884
 

 929

Bez kwalifikacji zawodowych

 1118

 1144

1175 

 1127

 1103

1055
 

 1062

 1071

1132 

 1174

1228
 

 1288

bez doświadczenia zawodowego

 1218

 1209

1244 

 1224

 1207

 1165

 1192

 1199

1285 

 1354

 1358

 1390

bez wykształcenia średnieniego

 2516

 2607

2660 

 2571

 2490

 2375

 2385

 2353

2427
 

 2508

 2650

 2782

 Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

 217

 218

 221  195  196  185  195  201  208  219  219  228
 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

 17

 20

 22  22  21  22  20  21  22  25  27  28
 Niepełnosprawni

 97

 92

 99  108  113  109  107  105  104  109  115 120 

Ilość odwiedzin: 25233
Nazwa dokumentu: Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Anita Chołaj
Osoba, która odpowiada za treść: Anita Chołaj
Osoba, która wprowadzała dane: Anita Chołaj
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13 09:12:54
Data udostępnienia informacji: 2006-02-13 09:12:54
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-09 13:50:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner