logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
minus Sprawozdania finansowe za 2023 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
minus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
   minus Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2009
   minus Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   minus Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Struktura osób bezrobotnych w 2009 roku według:

Wieku

Wyszczególnienie

Wiek

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

I kw.

Bezrobotni ogółem

790 

1256 

731 

953 

315 

w tym

kobiety

392 

668 

389 

469 

96 

II kw.

Bezrobotni ogółem

751 

1142 

672 

849 

294 

w tym

kobiety

343 

615 

358 

411 

97 

III kw.

Bezrobotni ogółem

892 

1137 

687 

845 

292 

w tym

kobiety

429 

636 

357 

414 

100 

IV kw.

Bezrobotni ogółem

964 

1275 

801 

942 

341 

w tym

kobiety

448 

684 

419 

476 

112 

 Stażu pracy

Wyszczególnienie

staż pracy ogółem

do1 roku

1-5

5-10

10-20

20-30

I kw.

Bezrobotni ogółem

467 

822 

634 

690 

389 

w tym

kobiety

251

365 

293 

355 

136 

II kw.

Bezrobotni ogółem

444 

751 

565 

610 

359 

w tym

kobiety

233 

330 

261 

312 

132 

III kw.

Bezrobotni ogółem

457 

789 

550 

616 

345 

w tym

kobiety

253 

377 

249 

308 

124 

IV kw.

Bezrobotni ogółem

501       

924 

623 

695 

404 

w tym

kobiety

267  

413 

283 

351 

153 

 Czasu pozostawania bez pracy

Wyszczególnienie

czas pozostawania bez pracy w miesiącach

do 1m-ca

od 1-3

od 3-6

od6-12

od12-24

pow.24

Iw.

Bezrobotni ogółem

346 

722 

794 

646 

553 

1038 

w tym

kobiety

146 

282 

396 

314 

288 

588 

IIkw.

Bezrobotni ogółem

304 

473 

693 

790 

558 

941 

w tym

kobiety

126 

214 

274 

390 

288 

532 

IIIkw.

Bezrobotni ogółem

467 

666 

462 

823 

576 

919 

w tym

kobiety

223 

324 

210 

365 

287 

527 

IVkw.

Bezrobotni ogółem

386 

930 

784 

688 

661 

940 

w tym

kobiety

166 

468 

361 

287 

328 

529 

Wykształcenia

Wyszczególnienie

Wykształcenie

wyższe

policealni i średnie zawodowe

średnie ogólnoktał.

zasadnicze zawodwoe

gimnazj. i poniżej

Ikw.

Bezrobotni ogółem

259 

801 

379 

1337 

1323 

w tym

kobiety

180 

492 

256 

619 

467 

IIkw.

Bezrobotni ogółem

259 

750 

375 

1189 

1186 

w tym

kobiety

171 

461 

246 

546 

400 

IIIkw.

Bezrobotni ogółem

287 803

396 

1215 

1212 

w tym

kobiety

203 

474 

264 

587 

408 

IVkw.

Bezrobotni ogółem

324 

862 

421 

1384 

1398 

w tym

kobiety

222  523  271  652  471 

Ilość odwiedzin: 24454
Nazwa dokumentu: Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Anita Chołaj
Osoba, która odpowiada za treść: Anita Chołaj
Osoba, która wprowadzała dane: Anita Chołaj
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13 09:20:43
Data udostępnienia informacji: 2006-02-13 09:20:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-09 14:39:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner