logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
minus Rok 2008
   minus Archiwum
      minus Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach ponizej 206 000 euro rok 2008
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2008
         minus Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu nr 2/2008
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 3/2008
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 4/2008
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 5/2008
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 6/2008
         minus Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu nr 7/2008
         minus Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu nr 8/2008
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 9/2008
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 10/2008
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie nr 11/2008
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 12/2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Kozienice: Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i modułem nauki języka angielskiego
Numer ogłoszenia: 202174 - 2008; data zamieszczenia: 28.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Zdziczów, 26-900 Kozienice, woj. mazowieckie, tel. 048 6146699, fax 048 6146691.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i modułem nauki języka angielskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i modułem nauki języka angielskiego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.30.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 31050 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak; projekt systemowy - Wspierajmy bezrobotnych - poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Europejskie Centrum Kształcenia EUREKA sp. z o.o., ul. Bursaki 6 G-H, 20-150 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 31050
  • Oferta z najniższą ceną: 31050 / oferta z najwyższą ceną: 31050
  • Waluta: PLN.

Ilość odwiedzin: 3183
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Maj
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Maj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-28 10:21:49
Data udostępnienia informacji: 2008-08-28 10:21:49
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-28 10:22:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner